Beton yerine alan!!

15. Eylül 2019

insan zinciri

Alanlarda arasında Oberursel Weißkirchen – Steinbach

2:00 pm

BİZE KATILIN – HAZIR OLUN!

Daha fazla taviz için zaman yok. İklim dönüşümü kapıda.

Her bir birey, doğa ve kaynaklarının kullanımı konusunda şahsi sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluk başkalarına bırakılamaz!

Yeşil alanların korunması için mücadele et! Betonlaşmayı durdur!!

Frankfurt Belediyesi, planları ile doğa, toprak, iklim koruması, suların korunması, hayvanların yaşamı ve vatandaşların isteklerine hiçbir şekilde

aldırış etmemek ve 550 hektarlık tarım sahasına daima acımasızca zarar vermek istiyor. Buna kesinlikle karşıyız!

Bugün doğa ve çevre en önemli gelecek konusudur. Herkesi insan zincirine katılarak köprü kurmaya ve inşa etmeye davet ediyoruz. Birlikte güçlü bir 

sinyal vereceğiz !

Bu nedenle Frankfurt Belediyesi’nin inşaat projesine kesin olarak itiraz ediyoruz: Çevre politikası epeydir toplum politikası halini almıştır ve bu nedenle büyümenin ekolojik sınırlarından hareket ederek ortak yaşamın yeni bir kültürü ile sıkı sıkıya bağlıdır. Ekoloji, hakkaniyet sorusundan ayrılamaz ve sosyal hedefler koymayı gerektirir.

Views: 0